Περιάνδρου 25, Κόρινθος - Πινδάρου 26, Κολωνάκι Τηλ.: 27410 74064 Mon - Fri: 9.00am - 9.00pm

Αντενδειξεις μητρικου θηλασμου

ΑΞΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ

Μείωση βρεφικής θνησιμότητας
Ελάττωση επίπτωσης και σοβαρότητας λοιμώξεων
Μείωση εμφάνισης συνδρόμου αιφνιδίου θανάτου
Ελάττωση εμφάνισης συστηματικών νόσων στη μετέπειτα ζωή
Αναφορά για βελτίωση επιδόσεων σε IQ test
Αυξημένη αναλγησία σε επώδυνες δοκιμασίες

Στη μητέρα: περιορίζει την απώλεια αίματος μετά τον τοκετό

Αποκατάσταση αισθητικής σώματος
Αυξημένη οστική πυκνότητα
Μείωση εμφάνισης καρκίνου μαστού και ωοθηκών
Ψυχικές επιδράσεις
Οικονομικά οφέλη

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΘΗΛΑΣΜΟΥ

Σχετικές- απόλυτες

Πραγματικές- κατ’ επίφαση

Έλλειψη πολιτικών υγείας

Ελλιπής ενημέρωση επιστημόνων υγείας- κοινωνικού συνόλου

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

HIV

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ

ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ

CMV

ΓΟΝΟΚΟΚΚΟΣ

ΛΙΣΤΕΡΙΩΣΗ

ΕΡΥΘΡΑ

ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ

ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ

HSV

ΣΥΦΙΛΗ

ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΩΣΗ

ΧΛΑΜΥΔΙΑ

ΠΑΡΒΟΪΟΣ

ΙΛΑΡΑ

HIV

Ανιχνεύεται στο γάλα

Μεταδίδεται στο νεογνό

Αντένδειξη στις αναπτυγμένες χώρες

Εκτίμηση του κινδύνου στις αναπτυσσόμενες

ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ

Ηπατίτιδα Α: δεν υπάρχει αντένδειξη (σωστή υγιεινή, πλύσιμο χεριών)

Ηπατίτιδα Β: ανιχνεύεται , μικρό ιϊκό φορτίο, δεν συνιστάται αποφυγή εφόσον προηγηθεί συνδυασμένη ενεργητική και παθητική ανοσοποίηση

Ηπατίτιδα C : σχετική αντένδειξη σε ηπατική ανεπάρκεια, τραυματισμένες θηλές

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ

Απομάκρυνση του νεογνού εφόσον η μητέρα έχει ενεργό νόσο, αφαίρεση γάλακτος με αντλία και χορήγησή του από άλλο άτομο

Αντένδειξη η φυματιώδης μαστίτιδα

HSV- ανεμευλογιά

Αντένδειξη υπάρχει σε ενεργό βλάβη του μαστού της μητέρας

Ανεμευλογιά: ο θηλασμός επιτρέπεται εφόσον δεν έχουν εμφανισθεί νέες βλάβες για 72 ώρες, ενώ οι υπάρχουσες έχουν εφελκιδοποιηθεί

CMV

Όχι αντένδειξη εφόσον το νεογνό είναι τελειόμηνο και η ορομετατροπή δεν έγινε κατά τη γαλουχία

Δεν ισχύει το ίδιο για τα πολύ χαμηλού βάρους γέννησης

Η απόφαση θα ληφθεί με συνεκτίμηση του κινδύνου

Η κατάψυξη ή παστερίωση μειώνει σημαντικά το ιϊκό φορτίο

ΆΛΛΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Η λοίμωξη από τοξόπλασμα, λιστέρια, γονόκοκκο, χλαμύδια, παρβοϊό, ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα δεν αποτελεί αντένδειξη θηλασμού

Στη σύφιλη η μόνη αντένδειξη είναι οι εντοπισμένες βλάβες στη θηλή ή το μαστό

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΟΥ

Γαλακτοζαιμία

Φαινυλκετονουρία

Νόσος Wilson

ΈΞΕΙΣ- ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

Διαιτητικές συνήθειες

Κάπνισμα

Αλκοόλ

Ναρκωτικά

Διορθωτικές επεμβάσεις του στήθους με σιλικόνη

ΈΚΘΕΣΗ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Φυτοφάρμακα

Παρασιτοκτόνα

Βαρέα μέταλλα ( Pb, Hg, Cd, ραδιονουκλεοτίδια)

ΦΑΡΜΑΚΑ

Απαραίτητη η γνώση της φαρμακοκινητικής και της βιοδιαθεσιμότητας του φαρμάκου

Αντενδείκνυνται πλήρως: αντιμεταβολίτες και χημειοθεραπευτικοί παράγοντες, ραδιοϊσότοπα, χλωραμφαινικόλη, κλινδαμυκίνη, μετρονιδαζόλη

β- αποκλειστές: αποφυγή σοταλόλης, προσοχή ατενολόλη, χωρίς κίνδυνο η λαβεταλόλη και η προπρανολόλη.

Αντιφλεγμονώδη: Προσοχή στη χρήση ασπιρίνης, χωρίς κίνδυνο ιμπουπροφένη και ναπροξένη

Αποφυγή θηλασμού σε χρήση ψυχοτρόπων φαρμακευτικών σκευασμάτων (ημίσεια ζωή, νευροανάπτυξη)

Αποφυγή θηλασμού σε χρήση ναλιδιξικού οξέως, νιτροφουραντοϊνης και σουλφοναμιδών σε νεογνό με έλλειψη G-6- PD

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Επίπεδες ή εισέχουσες θηλές

Υπερφόρτωση μαστού

Τραυματισμός θηλών

Μαστίτιδα

Απόστημα μαστού

Καισαρική τομή

Πολύδυμη κύηση

Νεογνικός ίκτερος

Σχιστίες