Ταξινόμηση Συγγενών Καρδιοπαθειών

ΜΗ ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ: Μεσοκολπική επικοινωνία

Μεσοκοιλιακή επικοινωνία

Ανοικτός Αρτηριακός Πόρος

Μερική Ανώμαλη Εκβολή Πνευμονικών Φλεβών

Αορτοπνευμονική Επικοινωνία

Στένωση Πνευμονικής Αρτηρίας ή Κλάδων

Ανεπάρκεια Πνευμονικής

Στένωση Αορτής

Στένωση Ισθμού Αορτής

Στένωση Μιτροειδούς

Ανεπάρκεια Μιτροειδούς

Πρόπτωση Μιτροειδούς

Ανεπάρκεια Τριγλώχινας

Ανώμαλη Έκφυση Στεφανιαίων Αρτηριών

 

 

ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ: Τετραλογία Fallot

Μετάθεση Μεγάλων Αγγείων

Ατρησία Πνευμονικής

Ατρησία Τριγλώχινας

Νόσος Ebstein Τριγλώχινας Βαλβίδας

Διπλοέξοδος Δεξιά Κοιλία

Ολική Ανώμαλη Εκβολή Πνευμονικών Φλεβών

Αρτηριακός Κορμός

Μονήρης Κοιλία

Σύνδρομο Υποπλαστικής Αριστερής Καρδιάς

Ygeia Paidiagnostics

Διεύθυνση Ιατρείου:

Περιάνδρου 25, Κόρινθος

Τηλ.: 27410 74064

Κιν.: 6976 095 795

 

Διεύθυνση Οικίας:

Πινδάρου 26, Κολωνάκι